De Boghossianstichting bestaat dankzij bevoorrechte samenwerkingen met bedrijven die, net als wij, kunst en dialoog als het beste middel beschouwen om bruggen te slaan tussen Oost en West.