Samen met de Gulbenkianstichting uit Lissabon heeft de Boghossianstichting de bouw van de vak-, koks- en hotelschool gefinancierd.

Elk jaar steunt ze de school door de studiebeurzen ten laste te nemen van kinderen van wie de ouders de studiekosten niet kunnen betalen.

Bijkomende middelen werden vrijgemaakt voor het herstel van de school, na de schade aangericht door de ontploffingen in Beiroet, op 4 augustus 2020. Verder werd de financiering van de beurzen, ten bedrage van 15.000 $ per jaar, verdrievoudigd.