De Boghossianstichting – Villa Empain is uitzonderlijk gesloten op donderdag 20 juni. Wij danken u voor uw begrip en verwelkomen u graag vanaf vrijdag 21 juni en tot 8 september voor een bezoek van de tentoonstelling Josef en Anni Albers. 

Sinds 1992 zet de Boghossian Stichting zich actief in voor de ontwikkeling van infrastructuren en activiteiten gericht op de vorming van Armeense jongeren en het verruimen van hun wereldkennis.

In samenwerking met Unicef, Sonia en Edward Balassanian wil de Stichting nu ook een centrum voor hedendaagse kunst en documentatie oprichten in de Armeense hoofdstad Jerevan.

Doelstellingen van het centrum:

  • Jonge Armeniërs snel en makkelijk toegang verlenen tot kennis aangaande de internationale artistieke actualiteit.
  • Het proces van zoeken naar en ontdekken van ‘nieuwe grenzen’ in de kunst ondersteunen.
  • Het creëren en presenteren van hedendaagse kunst door Armeense kunstenaars vergemakkelijken, zowel op nationaal als op internationaal vlak.
  • De commercialisering van kunst tegengaan en de marktlogica vervangen door intellectuele en emotionele criteria.
  • Een partnerschap creëren tussen Armeniërs uit de diaspora en de artistieke gemeenschap in de republiek Armenië, om de Armeense kunst en literatuur te steunen en promoten.

Het centrum zal een bibliotheek en een videotheek omvatten. Computerapparatuur en professionele begeleiders zijn voorzien. Er zullen ook cursussen en lezingen over de kunstgeschiedenis worden georganiseerd.