De Boghossianstichting – Villa Empain zal uitzonderlijk gesloten zijn op zaterdag 13 juli vanaf 16 uur. We raden u aan om ten laatste om 15 uur ter plaatse te zijn voor het bezoek van de tentoonstellingen Josef en Anni Albers en Beyond the lines. Wij danken u voor uw begrip.

Na de zware ontploffing in Beiroet op 4 augustus 2020, met dramatische gevolgen, besliste de Boghossianstichting haar financiële bijdrage aanzienlijk te verhogen, om zo Libanon nog beter te kunnen helpen.

Door meteen na de ontploffing voedsel, scholing en bescherming te bieden aan de meest kwetsbare kinderen wilde de Boghossianstichting de dringendste noden lenigen en de jongsten beschermen, door ervoor te zorgen dat ze verder naar school konden gaan.

Jean en Albert Boghossian beslisten 400.000 $ uit te trekken voor de actie van de Boghossianstichting ten bate van Libanon. Dit geld moest dienen voor:

  • de verdeling van duizenden noodrantsoenen
  • de herstelling van scholen
  • de toekenning van 80 studiebeurzen ter waarde van 2.000 $

 

Herstelling van scholen

Aangezien het nieuwe schooljaar vorige zomer voor de deur stond, diende het herstellen van de scholen snel te gaan.
De explosie heeft grote schade aangericht aan de Mesrobian-school die de Boghossianstichting al sinds 1996 steunt. De gebouwen raakten zwaar beschadigd. Zo waren de ruiten gesprongen en waren de muren opengereten.
Een deel van de giften ging naar het opruimen en wederopbouwen van het Onze-Lieve-Vrouw-van-Nazareth College, waarvan de gebouwen enkele weken vóór de start van het nieuwe schooljaar vernield raakten door de explosie. Een ander deel ging naar de scholen Zahrat El-Ihsan, Mont de la Salle en Hripsimiantz.

 

Toekenning van studiebeurzen

Of ze nu studeren voor kinesitherapeut, verpleegkundige of beheerder, de studenten van bescheiden afkomst zijn de toekomst van Libanon en zullen bijdragen tot de wederopbouw.
De Stichting heeft studiebeurzen toegekend aan 80 studenten van de Sint-Jozef-universiteit en van de Antonine-, Haigazian- en Onze-Lieve-Vrouw-universiteiten. De Sint-Jozef-universiteit, die niet ver van de plaats van de ontploffing ligt, raakte zwaar beschadigd.

 

Een golf van solidariteit

Na onze oproep tot solidariteit in augustus 2020 hebben de vele giften de slagkracht van onze actie in Beiroet nog aanzienlijk versterkt. Dankzij de bijna 40.000 $ die werden ingezameld, konden we 20 extra studiebeurzen toekennen. Het hele team van de Boghossianstichting, in Brussel en in Beiroet, is diep geraakt door deze opmerkelijke blijk van gulhartigheid.

 

Beiroet vandaag

Eén jaar na de ontploffing, waarbij 207 doden en meer dan 6.500 gewonden te betreuren vielen, is Beiroet nog altijd niet hersteld van de klap, temeer daar het land met een politieke, economische, sociale en sanitaire crisis kampt.

 

Indien u net als wij aangegrepen bent door de situatie in Libanon en u het land wil helpen bij de wederopbouw, dan kunt u ook uw steentje bijdragen en een gift doen om onze actie nog meer gewicht te geven, zodat we nog meer studiebeurzen kunnen toekennen.

Draag bij tot de hulp die we zullen bieden, door een storting te doen op de rekening van het Fonds van de Vrienden van de Boghossianstichting, via de Koning Boudewijnstichting.
 

Doe een gift via de Koning Boudewijnstichting
Rekeningnummer : BE10 0000 0000 0404
Communicatie : 019/1760/00021

 
Giften van minstens 40 euro aan de Koning Boudewijnstichting geven recht op een belastingvermindering van 45 % op het gestorte bedrag.