Het thema van de elegantie dat hier als rode draad werd gehanteerd, mag dan wel onttrokken zijn aan de pracht van de Villa Empain zelf, van de elegantie wordt toch algemeen aangenomen dat het staat voor een kostbare erfenis uit het verleden, een houding tegenover de anderen en de wereld, een gratie en verfijndheid in onze expressie en gebaren alsook een vorm van erkenning van de kwaliteit van onze omgeving.

Sinds oudsher werden de Oosterse culturen ruimschoots aan het Westen overgedragen dank zij onder meer de kruiden- en de zijderoutes. Met de jaren drukte deze culturen meer en meer een stempel op de smaak, het gedrag, de zin voor verfijning en de creativiteit van de Europese culturen, zowel op vlak van esthetica, filosofie, poëzie, decoratie als culinair. Is de elegantie niet vooral een manier om de ander in ons leven toe te laten, als waardevolle gast? En dit vanuit het creëren van de voorwaarden voor wat daaraan voorafgaat, onontbeerlijk voor het tot stand komen van een echte dialoog.

Deze eerste tentoonstelling is uitgewerkt als parcours van emoties, gaande van Venetië tot de grenzen van Korea en Japan, waarlangs tal van verrijkingen en artistieke uitwisselingen tussen het Oosten en het Westen worden opgeroepen. De samenstellers, die hebben gekozen voor een transversale benadering, stellen een originele reisroute voor die eeuwen, uitdrukkingsvormen en culturen doorkruist welke millennia lang werden getekend door deze wederzijdse invloeden.