De Boghossianstichting presenteert in de Studio van de Artists Residence de tentoonstelling Nagorno-Karabakh: behind the scenes of the last few hours, met pakkende foto’s die Olivier Papegnies nam tijdens het gewelddadige conflict in de regio Nagorno-Karabach, in de herfst van 2020.

Opper-Karabach (of Nagorno-Karabach) is een bergachtig gebied, grenzend aan Armenië en Azerbeidzjan, met een bewogen geopolitieke geschiedenis. Het grotendeels door Armeniërs bewoonde gebied is al vaker het toneel van gewapende conflicten tussen Azerbeidzjan en Armenië geweest. Het laatste conflict vond plaats van 27 september tot 10 november 2020. In die 44 dagen durende oorlog vielen zo’n zevenduizend doden en duizenden burgers moesten hun woonplaats ontvluchten. De media besteedden niet veel aandacht aan dit conflict, hoewel er gewelddaden uit etnische motieven plaatsvonden en vernielingen werden aangebracht aan het duizenden jaren oude culturele erfgoed.