De Boghossianstichting – Villa Empain is uitzonderlijk gesloten op donderdag 20 juni. Wij danken u voor uw begrip en verwelkomen u graag vanaf vrijdag 21 juni en tot 8 september voor een bezoek van de tentoonstelling Josef en Anni Albers. 

Vlag: rechthoekig stuk doek van een lichte stof in een bep. kleur of in verschillende, op vaste wijze geschikte kleuren, gevoerd (aan een lijn of stok) als zinnebeeld van de natie of de partij waartoe iem. behoort of zich rekent (oorspronkelijk op schepen, vervolgens in algemeen gebruik en (in bijzondere kleuren en vormen) ook voor andere doeleinden gebruikt, m.n. als sein of baken) (Woordenboek Van Dale)

 

Met Flags verkent de Boghossianstichting de kwestie van territorium, meervoudige identiteiten en interculturele dialoog.

Vlaggen zijn een vaste waarde in de kunst. Van grote historische schilderijen tot hedendaagse installaties.

Door de naast elkaar geplaatste stroken gekleurde stof boden vlaggen schilders een aanzet om abstract te werken, nog voordat de abstracte kunst chromatische velden hanteerde, eerder dan de werkelijkheid weer te geven. Driekleurig of monochroom: elke kleur of mix van kleuren roept onmiddellijk referenties op aan artistieke creaties.

De vlag was bovenal een voorwendsel voor een politieke en symbolische weerklank in kunstwerken. De vlag kan een natie vertegenwoordigen of dienen om een overwinning of de verovering van een gebied te vieren, maar ook om een zaak te symboliseren en te verdedigen.  La Liberté guidant le peuple of de geplaveide straten van impressionistische en fauvistische schilders zijn daar treffende voorbeelden van. Dichter bij huis vinden we deze symboliek terug in de werken van Gérard Fromanger of Mounir Fatmi.

De vlag kan tegenstrijdige betekenissen hebben: zij roept impliciete kritiek op dominante regimes of dictaturen op, maar kan ook de gehechtheid van een natie aan haar identiteit verheerlijken, bijvoorbeeld als reactie op een terreurdaad, zoals we zagen na de aanslagen op Charlie Hebdo. Een ander voorbeeld is het veelvuldig gebruik van de Amerikaanse vlag in de iconografie.

In haar hoedanigheid van heilig voorwerp is de opzettelijke vernieling van een vlag een sterke subversieve daad die door de wet wordt veroordeeld, en de kleuren ervan zijn in de grondwet van landen vastgelegd.

Maar een vlag is ook een object, een icoon voor Jasper Johns, een manier om de ruimte over te nemen in de installaties van Daniel Buren, een beeld met meerdere betekenissen voor Marcel Broodthaers, enz.

Het zijn deze en vele andere toepassingen van de vlag in de moderne en hedendaagse kunst die deze tentoonstelling wil samenbrengen in een internationale reis van uitwisseling en confrontatie.

Als kunstenaars naar een vlag grijpen, komen engagement, poëzie en visuele impact vaak naadloos samen. Een expositie met vlag en wimpel. 

De Standaard, 30 september 2022
Verbergen Zie alle beelden