De Boghossianstichting – Villa Empain is uitzonderlijk gesloten op donderdag 20 juni. Wij danken u voor uw begrip en verwelkomen u graag vanaf vrijdag 21 juni en tot 8 september voor een bezoek van de tentoonstelling Josef en Anni Albers. 

“Alle gelukkige gezinnen zijn gelukkig op dezelfde manier, ongelukkige gezinnen zijn ongelukkig op hun eigen manier.” Leo Tolstoj, Anna Karenina, 1877

De Boghossianstichting presenteert Family Matters, een tentoonstelling die twintig hedendaagse kunstenaars van verschillende achtergronden en generaties samenbrengt in de Villa Empain.

Family Matters brengt een dialoog gebaseerd op werken die de kindertijd, het koppel, ouders en grootouders, broeder- en zusterschap, seksualiteit of overdracht tussen generaties onderzoeken. Aan de hand van video’s, installaties, sculpturen, schilderijen en tekeningen nodigt Family Matters bezoekers uit voor individuele en collectieve ervaringen rond het thema familie.

Zoals vele schrijvers hun oeuvre wijdden aan de beschrijving van hun familie, geven ook de kunstenaars op deze tentoonstelling hun familiekring een centrale plaats. Sommige creëren hun kunst samen met familieleden. Sommige werken roepen jeugdherinneringen en affectie op, terwijl andere huiselijk geweld en scènes van familiale spanningen weerspiegelen.

Videokunst krijgt een belangrijke plaats in de tentoonstelling.  Omdat het onderwerp wellicht een zekere tijdelijkheid vraagt? Verschillende vertelvormen komen aan bod: fictie, documentaire, video-essay, gefilmde performance, immersieve ervaring of een combinatie van deze genres.

De tentoonstelling Family Matters, die van een zeer hoog niveau is, is rijk aan werken die de gave hebben om beelden of woorden te leggen op gevoelens die eigen zijn aan deze essentiële cel van het sociale leven.

Le Suricate Magazine, 2 maart 2023