De Boghossianstichting presenteert de tentoonstelling Design en ambacht in dialoog, een boeiende dialoog tussen designers en ambachtslui, bedacht door Wallonie Design.

Na een oproep tot kandidaten werden beoefenaars van een kunstambacht en designers uitgenodigd elkaar te ontmoeten en een gezamenlijk project uit te werken. De tentoonstelling presenteert de resultaten van de samenwerking van vijf duo’s: enerzijds beoefenaars van een kunstambacht – een horlogemaker-guillocheerder, een origami-specialist, een woldeskundige, een steenbakker en een decoratieschilder kunstmarmer-imitatiehout – en anderzijds industrieel designers, textielontwerpers, een architect en een keramist.

Een ambachtelijk atelier is een heus laboratorium voor vernieuwing, waar men het veld van mogelijkheden verruimt, hypothesen formuleert, testen uitvoert en prototypes creëert. Door het rechtstreekse contact met een expert van materialen en technieken bevindt een designer zich meteen in een gunstige context om samen met die expert een project uit te werken. Die expert maakt dan zelf weer kennis met een andere benadering, een werkwijze die hem ertoe prikkelt buiten zijn eigen dagelijkse praktijk te stappen.

Design en ambacht in dialoog versterkt de dialoog tussen kunstambachten en design, bevordert het experimenteren en biedt gelegenheid tot ontdekken, leren en nadenken over tradities, technieken en materialen. Onvermijdelijk ga je daarbij ook stilstaan bij het behoud van zeldzame beroepen en hun evolutie, en meer duurzame consumptiewijzen … Designers en beoefenaars van een kunstambacht hebben altijd al een band gehad met elkaar. Nu onze samenleving volop aan het veranderen is, is die complementariteit des te zinvoller en ook des te meer gewaardeerd.

 

De duo’s van de editie 2023 zijn Bernard Van Ormelingen, horlogemaker-guillocheerder, en Serge Rusak, industrieel designer / Dewi Brunet, origami-specialist, en Ana Maria Gomez, textielontwerpster / Francoise Lesage, woldeskundige, en Pauline Dornat, textielontwerpster / Mathieu Guitoun, steenbakker, en Studio HIER, industrieel designer en architect / Pierre-Yves Morel, decoratieschilder kunstmarmer-imitatiehout, en Studio Biskt, industrieel designer en keramist.

« Een prachtige dialoog tussen ambachtslui en designers »

La Première, 2 juli 2023