De manier waarop wij leven, wonen en bouwen opnieuw bekijken, dat is de bedoeling van de zomercursus voor kinderen die door de Boghossianstichting en het CIVA wordt georganiseerd. De begeleiders en de kinderen zullen schuilplaatsen en ecologische constructies bouwen van verschillende materialen.