De Boghossianstichting – Villa Empain zal uitzonderlijk gesloten zijn op zaterdag 13 juli vanaf 16 uur. We raden u aan om ten laatste om 15 uur ter plaatse te zijn voor het bezoek van de tentoonstellingen Josef en Anni Albers en Beyond the lines. Wij danken u voor uw begrip.

In het kader van de tentoonstelling Michel Polak, technologie en vakmanschap, een architectuur van verwondering organiseren curatrices Stéphanie De Blieck en Manon Magotteaux een studiedag met een mix van architectuur, geschiedenis en stedenbouwkunde. Deskundigen Benoît Schoonbroodt, Thierry Henrard, Cécile Dubois en Thomas Greck laten ons kennismaken met het technische meesterschap en de elegantie van de architecturale ontwerpen van Michel Polak.

 

De realisaties van Michel Polak in Montreux om 10.30 uur

Auteur Benoît Schoonbroodt biedt een overzicht van de belangrijkste architecturale verwezenlijkingen van architect Michel Polak in Montreux, waaronder de Villa Nestlé, het luxueuze flatgebouw Riant Château, het gebouw Sutter-Séchaud en de protestantse kerk van Glion. Hij heeft het ook over de invloed van de Villa Karma en de Villa Empain op zijn oeuvre.

 

Een korte geschiedenis van het Résidence Palace en de restauratie van het gebouw om 11.15 uur

Architect Thierry Henrard vertelt over de bouw van het monumentale Résidence Palace, voleindigd in 1927. De Bezetting en daarna de aankoop ervan door de Belgische overheid in 1947 leidden tot verbouwingen en een gedeeltelijke afbraak, die de identiteit ervan beetje bij beetje veranderden. Toen aan het einde van de 20e eeuw de Europese wijk geleidelijk aan tot ontwikkeling kwam, was er zelfs sprake van om het gebouw volledig af te breken. Diverse Europese politieke verdragen zouden evenwel een ingrijpende invloed hebben op de constructie van gebouwen en hun restauratie.

 

Polak en Empain: het rusthuis Sainte-Ode en het kasteel Le Celly om 14 uur

Gids Cécile Dubois en architect Thomas Greck sluiten de studiedag af met een uiteenzetting over de geschiedenis van het Institut Air et Soleil in Sainte-Ode en het enige bekende neo-middeleeuwse project van architect Michel Polak: het kasteel van Le Celly.