De Boghossianstichting – Villa Empain zal uitzonderlijk gesloten zijn op zaterdag 13 juli vanaf 16 uur. We raden u aan om ten laatste om 15 uur ter plaatse te zijn voor het bezoek van de tentoonstellingen Josef en Anni Albers en Beyond the lines. Wij danken u voor uw begrip.

De Franse geopoliticologe Carole André-Dessornes komt duiding geven bij begrippen als embargo, blokkade, beleg en boycot, en stelt de doeltreffendheid van dergelijke sancties in vraag.

Carole André-Dessornes biedt stof tot nadenken aan de hand van voorbeelden uit de geschiedenis van het Midden-Oosten, gaande van het beleg van Troje in de oudheid tot de sancties in onze tijd, tegen Libië, Iran, het Nabije Oosten en de Arabische Golfstaten. Deze straffende maatregelen, in menig opzicht te vergelijken met een uitputtingsoorlog, hebben tot doel regimes te doen zwichten en de bevolking zo ver te krijgen dat ze zich afkeert van het bewind. De sancties zijn erop gericht een militair treffen te vermijden, maar hebben nooit geleid tot de val van een regime, zoals de Libische, Syrische en Iraanse voorbeelden bewijzen. In een aantal gevallen, zoals de sancties tegen Irak, ging het om een schending van de meest fundamentale rechten en leidden ze tot humanitaire rampen.

Welke lessen kunnen we trekken uit deze stille oorlogen, zonder bloedvergieten, explosies en bombardementen, maar met gevolgen die niet minder verschrikkelijk zijn? In een gesprek met Gaïdz Minassian geeft Carole André-Dessornes daar haar visie op.

Aansluitend zal de auteur haar laatste boek signeren: Guerres silencieuses. Embargos et blocus au Moyen-Orient de 1948 à nos jours, in 2023 verschenen bij uitgeverij Geuthner.