Sinds enkele decennia merken de meeste waarnemers een terugkeer van religie op wereldschaal. Is dat echt zo? Is God echt terug in het wereldgebeuren en in het dagelijks leven van de mensen? Tekst en uitleg hierover krijgen we van Delphine Allès, hooglerares politieke wetenschappen en directrice van de afdeling internationale betrekkingen aan het Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Inalco). De Boghossianstichting heeft haar uitgenodigd voor een lezing, ingeleid door Gaïdz Minassian.