Regeringscrisis, politieke crisis, economische crisis, sociale crisis, Libanon zakt jaar na jaar weg in chaos. En toch hebben de Libanezen nog hoop en zijn ze vastbesloten hun hoofd op te heffen om het land uit deze staat van verval te halen. De Boghossianstichting heeft het genoegen de politicoloog Ziad Majed, specialist in het Midden-Oosten, in het bijzonder in Libanon en Syrië, uit te nodigen voor een dialoog met Gaïdz Minassian.