De Boghossianstichting organiseert een avond gewijd aan de tentoonstelling Icons.

De curator van Icons, kunsthistoricus Henri Loyrette, de vroegere directeur van het Musée d’Orsay en president-directeur van het Musée du Louvre, gaat in gesprek met kunstenaar Wim Delvoye. Samen zullen ze het hebben over het begrip ‘icoon’, van de religieuze dimensie tot de hedendaagse definitie ervan, alsook de artistieke en culturele invloed die iconen hebben gehad in de loop der eeuwen. Na dit gesprek kan men de tentoonstelling bezoeken.