De Boghossianstichting ontvangt François Hollande voor een uitzonderlijk interview, gevolgd door een signeersessie met het publiek.

Op 24 februari 2022 begon Rusland aan een agressieoorlog tegen Oekraïne. Zo ontstond meteen ook een nieuwe situatie, waarbij de democratieën tegenover de autocratieën kwamen te staan. François Hollande belicht de gevolgen van deze omwenteling voor Europa en de wereld. Onze relaties met Poetin, de onderhandelingen rond de akkoorden van Minsk, de discussies met de bondgenoten, de gevaren die de wereldorde bedreigen (terrorisme, dreigende oorlogen tussen staten) en de nieuwe machtsverhoudingen tussen de gevestigde en opkomende mogendheden: François Hollande analyseert dit alles en komt tot de nuchtere vaststelling dat de internationale betrekkingen een ingrijpende verandering ondergaan. Hebben de democratieën de kracht en de middelen om de confrontatie met de autocratieën aan te gaan? Wat te doen aan de terugkeer van de Imperia, waardoor het internationale evenwicht wordt verstoord? Hoe moet je de nieuwe oorlog zien in samenhang met de grote uitdagingen van onze eeuw, de klimaatverandering, de groter wordende ongelijkheid, de broosheid van de democratieën, en de opkomst van het populisme en het nationalisme in tal van landen?

Al die vraagstukken komen aan bod op een unieke voordracht die de voormalige president van de Franse republiek houdt bij het verschijnen van zijn nieuwe boek Bouleversements, pour comprendre la nouvelle donne mondiale.