De Boghossianstichting herdenkt de Armeense genocide van 1915 met een speciale avond gewijd aan de zogenaamde Rechtschapen Turken. De documentaire De Rechtschapen Turken, te lang verzwegen vertelt het verhaal van Turken die in 1915 met gevaar voor eigen leven weigerden gevolg te geven aan het bevel om Armeniërs te vermoorden. De verteller stamt zelf af van een Armeense familie die werd gered door Rechtschapenen. Hij vertelt verhalen over de hulp geboden in een ronduit barbaarse periode.

Al meer dan een eeuw weigert Turkije zijn verantwoordelijkheid voor de Armeense genocide en de moord op anderhalf miljoen Armeniërs in 1915-1917 te erkennen. Die ontkenning zorgt nog altijd voor tweedracht tussen de twee volkeren en heeft de Turkse mannen en vrouwen die Armeense levens redden in de schaduw gesteld. Het ging om eenvoudige herders, soldaten en ambtenaren van het Ottomaanse rijk. Die Rechtschapenen weigerden te gehoorzamen aan het bevel om te moorden, met gevaar voor eigen leven.

De verteller, die afstamt van een Armeense familie die werd gered door Turken, reist naar Armenië, op zoek naar andere families die net als de zijne hun leven te danken hebben aan Turken. Hij gaat ook op zoek in België en Turkije, waar nazaten van de Rechtschapenen durven vertellen over de geschiedenis van hun familie, ondanks de risico’s die ze lopen door over de Armeense genocide te praten in hun land.

Na de vertoning van de documentaire volgt een door Gaïdz Minassian geleid debat met de regisseurs van de documentaire, Laurence d’Hondt en Romain Fleury, en Grégoire Jakhian.