In het kader van haar steun aan onderzoek, wetenschap en kunst organiseert en financiert de Boghossianstichting prijsuitreikingen in België en in het buitenland.

De Prijs van de Boghossianstichting België

Trouw aan haar educatieve en artistieke missie reikt de Boghossianstichting elk jaar een prijs uit aan studenten in het laatste jaar van hun kunstopleiding.

De geselecteerde kunstdisciplines zijn een afspiegeling van het gevarieerde artistieke programma van de Boghossianstichting, gaande van schilderkunst en beeldhouwkunst tot fotografie en installatiekunst.
Voor de Prijs van 2022 werden vier scholen geselecteerd uit de instellingen waar het Belgische kunstonderwijs zijn faam aan dankt: de Nationale Hogeschool voor Visuele Kunsten La Cambre, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Brussel, de LUCA School of Arts, en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen. Uit elke school worden twee laureaten gekozen, op basis van hun eindwerk. Ze krijgen een prijs van 2.000€.

De laureaten

Prijs van de Boghossianstichting Libanon

De Prijs van de Boghossianstichting Libanon wordt sinds 2012 uitgereikt aan jonge Libanese kunstenaars, om de banden tussen het Oosten en het Westen te bevorderen en te versterken via kunst.

Drie prijzen worden uitgereikt:

  • De Prijs Beeldende kunst, die alle disciplines omvat (schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, design, illustratie…) wordt uitgereikt door een internationale jury van vooraanstaande personen uit de kunstwereld, onder het voorzitterschap van Louma Salamé, de directrice van de Boghossianstichting, in Brussel.
  • De Prijs ‘Cinéma Coup de Cœur’ in samenwerking met de Stichting ‘Liban Cinéma’ om Libanese cineasten aan te moedigen.
  • De Prijs ‘Littérature Jeunesse’ (Jeugdliteratuur) in het Arabisch, voor kinderen van 8 tot 12 jaar, in samenwerking met de gemeentelijke bibliotheekvereniging van Assabil.

De laureaten ontvangen een bedrag van 5.000 $ (Beeldende kunst), 4.500$ (Jeugdliteratuur, Manuscripten en Illustratie) en 10.000 $ (Cinema) en mogen een tijd verblijven in de Residentie van de Villa Empain, in Brussel. Door hun verblijf als gastkunstenaar staan ze meteen ook in de kijker in België, en gaan er deuren voor hen open in Europa. De tweede Prijzen Beelden kunst en Cinema zijn uitgenodigd voor een Residentie.

stuur uw solicitatiE 2023

De laureaten

De Prijs van de Boghossianstichting Armenië

De Prijs van de President van de Republiek Armenië werd in het leven geroepen in 2000 en wordt sindsdien elk jaar uitgereikt, met de steun van het Hayastan All Armenian Fund. De prijs beloont toptalenten die zich met passie wijden aan wetenschappelijk onderzoek (geneeskunde, fysica, biologie, IT), kunst, literatuur en de ontwikkeling van de humanistische waarden in Armenië.

Elk jaar wordt een bedrag van 80.000 $ geschonken aan dertien laureaten die zich op deze gebieden hebben onderscheiden. De prijzen worden uitgereikt in mei, door de President van de Republiek Armenië in hoogsteigen persoon.

De Prijs van Armenië