De Boghossianstichting – Villa Empain is uitzonderlijk gesloten op donderdag 20 juni. Wij danken u voor uw begrip en verwelkomen u graag vanaf vrijdag 21 juni en tot 8 september voor een bezoek van de tentoonstelling Josef en Anni Albers. 

« De rol van kunst bestaat erin een wereld te creëren die verdraaglijk is » William Saroyan

De Boghossianstichting werd in 1992 opgericht door Robert Boghossian en zijn twee zonen Jean en Albert, juweliers van Armeense afkomst. De belangrijkste doelstellingen van de stichting waren opleiding en ontwikkeling.

Tijdens de eerste vijftien jaar van haar bestaan zette de stichting zich vooral in voor de verbetering van de levensomstandigheden van de jeugd in Armenië en Libanon. Het filantropische streven van de Stichting vertaalt zich in uiteenlopende initiatieven.

Jean en Albert Boghossian deelden de overtuiging dat de actie van de stichting verder moest reiken dan het louter humanitaire en dat ze gericht moest zijn op de humanistische idealen. Vandaar dat ze in 2006 met hun stichting een nieuwe weg insloegen.

Bij het zoeken naar een geschikte vestigingsplaats bleek de Villa Empain, een parel van de Brusselse art-decoarchitectuur, een ideale keuze. De Villa werd aangekocht door de Boghossianstichting op een kritiek moment: de schade die het gebouw had geleden, dreigde onherroepelijk te worden.

Na een volledige restauratie, die vier jaar in beslag nam, opende de Villa Empain in 2010 haar deuren als Centrum voor Kunst en Dialoog tussen oosterse en westerse culturen. Het centrum wordt sinds 2016 geleid door Louma Salamé en heeft al meer dan 600.000 bezoekers verwelkomd.

De Boghossianstichting blijft tal van sociale, educatieve en artistieke projecten in België, Libanon en Armenië steunen.

Ze stimuleert en bevordert de artistieke creatie door de uitreiking van verschillende prijzen en de ontvangst van kunstenaars in de residentie van de Villa Empain, die zich uitstekend leent voor creatie en interculturele ontmoetingen.